ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
12.04.2018 - „Лесовъд за един ден“04.04.2018 - „Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа“. 30.03.2018 - СЕДМИЦА НА ГОРАТА 201815.03.2018 - ПОКАНА ЗА КОНКУРС02.02.2018 - 38 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО”22.12.2017 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати в обявен конкурс за длъжността "Младши специалист „Горски инспектор” 29.11.2017 - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ21.11.2017 - Човекът и природата02.10.2017 - ПП "Шуменско плато" -домакин на Меден фестивал "Шумен жужи" 201706.07.2017 - ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПП "ШУМЕНСКО ПЛАТО"19.06.2017 - ПОКАНА ЗА ПРАЗНИК15.05.2017 - Национален конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение” – 2017 г.02.05.2017 - НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО 2 0 1 7 Г.02.05.2017 - П О К А Н А04.04.2017 - Колоездачи в ролята на лесовъди27.03.2017 - СТАНИ ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН 23.02.2017 - ПРОЛЕТНИТЕ ДИВОРАСТЯЩИ ЦВЕТЯ СА ЗАЩИТЕНИ!15.02.2017 - ПОКАНА ЗА КОНКУРС02.02.2017 - 37 години Природен парк „Шуменско плато”08.12.2016 - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПЛАНИНИТЕ02.12.2016 - "Млади изследователи" на гости в АИЦ "Кьошковете"02.11.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ16.09.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ23.08.2016 - Вандали потрошиха беседка на Шуменското плато02.03.2016 - БАБА МАРТА ДОЙДЕ И В ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО“02.11.2015 - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
АРХИВ НОВИНИ
АРХИВ НОВИНИ 2015 АРХИВ НОВИНИ 2014 АРХИВ НОВИНИ 2013 АРХИВ НОВИНИ 2012
Oтчитане на проект "ПП "Шуменско плато" - европейски парк за бъдещето"
от дата: 04.12.2014

На 02.12.2014 г. в Летен информационен център на ПП "Шуменско плато" се проведе пресконференция за отчитане на проект "Природен парк "Шуменско плато" – европейски парк за бъдещето". Проектът е финансиран от Европейският фонд за регионално развитие на Европейския Съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Общата стойност на проекта е - 709 610 лв., от които безвъзмездна финансова помощ – 694 910 лв., финансиране от Европейския съюз - 590 674 лв. и съфинансиране от държавния бюджет – 104 236 лв. Продължителността на проекта е от 17.01.2012 г. до 17.01.2015 г.

Екипът за изпълнение на проекта запозна представителите на медиите с дейностите и постигнатите резултати. Възстановени са естествени горски местообитания на бук, космат дъб и тревни местообитания. Залесени са 77 хил бр. фиданки от космат дъб и 2 хил. бр. бук. Почистени са 141 дка тревни и храстови местообитания. За изпълнение на дейностите от проекта е закупен лекотоварен автомобил (пикап). Изградени са 3 тематични маршрути: "Дендрологична пътека", "Флористична пътека", "Карст под защита - дар за поколенията". Трансформирани са част от осветителните тела в публичните обекти на територията на парка с цел опазване на целеви видове нощни насекоми. Проектиран и изграден е Информационен център на ПП "Шуменско плато". Проведени са три пресконференции през различните етапи, публикувани са материали в медиите и в уеб сайта на парка. Изработени и разпространени са рекламни материали за проекта с отличителните знаци на ЕС.

Успешното реализиране на проект "Природен парк "Шуменско плато - европейски парк за бъдещето" е гаранция за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие в парка и повишаване познанието на посетителите за ценността на парка като природен комплекс.