ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
12.04.2018 - „Лесовъд за един ден“04.04.2018 - „Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа“. 30.03.2018 - СЕДМИЦА НА ГОРАТА 201815.03.2018 - ПОКАНА ЗА КОНКУРС02.02.2018 - 38 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО”22.12.2017 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати в обявен конкурс за длъжността "Младши специалист „Горски инспектор” 29.11.2017 - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ21.11.2017 - Човекът и природата02.10.2017 - ПП "Шуменско плато" -домакин на Меден фестивал "Шумен жужи" 201706.07.2017 - ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПП "ШУМЕНСКО ПЛАТО"19.06.2017 - ПОКАНА ЗА ПРАЗНИК15.05.2017 - Национален конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение” – 2017 г.02.05.2017 - НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО 2 0 1 7 Г.02.05.2017 - П О К А Н А04.04.2017 - Колоездачи в ролята на лесовъди27.03.2017 - СТАНИ ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН 23.02.2017 - ПРОЛЕТНИТЕ ДИВОРАСТЯЩИ ЦВЕТЯ СА ЗАЩИТЕНИ!15.02.2017 - ПОКАНА ЗА КОНКУРС02.02.2017 - 37 години Природен парк „Шуменско плато”08.12.2016 - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПЛАНИНИТЕ02.12.2016 - "Млади изследователи" на гости в АИЦ "Кьошковете"02.11.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ16.09.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ23.08.2016 - Вандали потрошиха беседка на Шуменското плато02.03.2016 - БАБА МАРТА ДОЙДЕ И В ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО“02.11.2015 - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
АРХИВ НОВИНИ
АРХИВ НОВИНИ 2015 АРХИВ НОВИНИ 2014 АРХИВ НОВИНИ 2013 АРХИВ НОВИНИ 2012
"Зелени патрули" по Шуменското плато
от дата: 09.06.2014

   В изпълнение на дейности по проект "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори" LIFE08 NAT/BG/000281 природолюбителите от екоклуб "Зелени патрули" към ДПП "Шуменско плато" посетиха местообитание 7220 -извори с твърда вода и туфести формации/Cratoneurion/(при пещера "Бисерна") и научиха повече за участието на ДПП "Шуменско плато" в проекта от ст. експерт инж. Марин Николов - регионален координатор по поекта.

   Консервационният статус на местообитанието е недостатъчно благоприятен, поради естествени причини. Определен е експертно чрез анализ на критериите проективно покритие на мъховете и условия на релефа. Това налага неговото опазване и защита. На триторията на Природния парк и Защитена зона "Шуменско плато" местообитанието заема под 1 процент.

   В информационния център на ДПП "Шуменско плато" инж. Николов запозна участниците в екоклуб "Зелени патрули" с другите защитени територии в България, в които се реализира проектът.


   Проектът "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори" се осъществява по програма LIFE+ на Европейския съюз за 48 месеца от 01.01.2010 до 31.12.2013 година.

   Проектът е на обща стойност 1 236 834 евро, в т.ч. 615 199 евро съфинансиране от ЕС.


Галерия