ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
12.04.2018 - „Лесовъд за един ден“04.04.2018 - „Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа“. 30.03.2018 - СЕДМИЦА НА ГОРАТА 201815.03.2018 - ПОКАНА ЗА КОНКУРС02.02.2018 - 38 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО”22.12.2017 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати в обявен конкурс за длъжността "Младши специалист „Горски инспектор” 29.11.2017 - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ21.11.2017 - Човекът и природата02.10.2017 - ПП "Шуменско плато" -домакин на Меден фестивал "Шумен жужи" 201706.07.2017 - ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПП "ШУМЕНСКО ПЛАТО"19.06.2017 - ПОКАНА ЗА ПРАЗНИК15.05.2017 - Национален конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение” – 2017 г.02.05.2017 - НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО 2 0 1 7 Г.02.05.2017 - П О К А Н А04.04.2017 - Колоездачи в ролята на лесовъди27.03.2017 - СТАНИ ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН 23.02.2017 - ПРОЛЕТНИТЕ ДИВОРАСТЯЩИ ЦВЕТЯ СА ЗАЩИТЕНИ!15.02.2017 - ПОКАНА ЗА КОНКУРС02.02.2017 - 37 години Природен парк „Шуменско плато”08.12.2016 - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПЛАНИНИТЕ02.12.2016 - "Млади изследователи" на гости в АИЦ "Кьошковете"02.11.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ16.09.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ23.08.2016 - Вандали потрошиха беседка на Шуменското плато02.03.2016 - БАБА МАРТА ДОЙДЕ И В ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО“02.11.2015 - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
АРХИВ НОВИНИ
АРХИВ НОВИНИ 2015 АРХИВ НОВИНИ 2014 АРХИВ НОВИНИ 2013 АРХИВ НОВИНИ 2012
Наградени участници в Национален конкурс "Природата-моето вдъхновение" 2014 г.
от дата: 07.04.2014

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ученици І - ІV кл.

І награда - Участниците в Школа по изобразително изкуство "Арт Попово" при Дом на културата, гр.Попово

ІІ награда - Беркай Юксел, 8г., Обединена школа по изкуства "А. Стоянов", гр.Шумен

ІІІ награда - Християна Аврамова, 9г., Обединена школа по изкуства "А. Стоянов", гр.Шумен

Поощрение - Никол Иванова, 8 г., НУ "Ил. Р. Блъсков", гр.Шумен

Поощрение - Красимира Железова, гр.Шумен


ученици V-VІІІ кл.

І награда - Мая Даринова, VІІ кл., СОУ "П. Волов", гр.Шумен

ІІ награда - Йоана Милева, 11г., ПМГ "Н. Попович", гр.Шумен

ІІІ награда - Семра Нутфи, VІ кл., ОУ "Д-р П. Берон", гр.Шумен

Поощрение - Арзу Мустафова, V кл., СОУ "В. Левски", гр.Нови пазар

Поощрение - Сибел Хасан, V кл., СОУ "Н. Й. Вапцаров", с.Венец

Поощрение - Филис Юсеинова, V кл., СОУ "В. Левски", гр.ШуменПРИЛОЖНО ТВОРЧЕСТВО

І награда - Павлина Петкова, VІІ кл. и Зелиха Ахмед, VІІ кл., Помощно у-ще "В.Друмев", гр.Шумен

ІІ награда - Ивайло Койчев, VІІ кл., Школа "Дърворезба", Общински детски комплекс, гр.Шумен

ІІ награда - Мюкерем Хюсеин, VІІІ кл., СОУ "Д-р П. Берон", с.Хитрино

ІІІ награда – Ванеса Страхилова, ІІ кл. и Силвена Акоб, ІІ кл., СОУ "Хан Исперих", гр. Нови пазар

ІІІ награда - Ів клас, СОУ "Й. Екзарх", гр.Шумен.

Поощрение - Ебру Ахмед, VІІІ кл., СОУ "Ц. Церковски", с.Никола Козлево

Поощрение - Павел Янков, ІІ кл., СОУ "Хан Исперих", гр.Нови пазар

Поощрение - Полина Русева, VІ кл., Детски комплекс, гр.СливенПОЕЗИЯ

ученици І - ІV кл.

І награда - ІІа кл., ОУ "Д-р Петър Берон", гр.Шумен

ІІ награда - Радостина Тодорова, 9 г., Ученически литературен клуб "Сладкодумци", Общински детски комплекс, гр.Шумен

ІІІ награда - Айлин Нурхан, ІV кл., Литературно студио при ОУ "Д-р П. Берон", гр.Шумен

Поощрение - Алберто Севдалинов, ІV кл., Литерат.студио при ОУ "Д-р П. Берон", гр.Шумен


ученици V - VІІІ клас

І награда - Хюдяим Несрин, VІ кл., Ученически литературен клуб "Сладкодумци", Общински детски комплекс, гр.Шумен

ІІ награда - Микаела Иванова, VІ кл., Ученически литературен клуб "Сладкодумци", Общински детски комплекс, гр.Шумен

ІІІ награда - Киара Ивелинова, V кл., Ученически литературен клуб "Сладкодумци", Общински детски комплекс, гр.Шумен

Поощрение - Даниел Алексанян, VІІІ кл., Ученически литературен клуб "Сладкодумци", Общински детски комплекс, гр.Шумен

Поощрение - Йоана Милева, 11г., ПМГ "Н.Попович", гр.ШуменПРОЗА

ученици І - ІV клас

І награда - Стела Донева, 10г., Ученически литературен клуб "Сладкодумци", Общински детски комплекс, гр.Шумен

ІІ награда - Биляна Герчева, ІV кл., Ученически литературен клуб "Сладкодумци", Общински детски комплекс, гр.Шумен

ІІІ награда - Захари Свиленов, 10г., СОУ "Проф. Н. Маринов", гр.Търговище

Поощрение - Гергана Ивайлова Широкова, І кл., ОУ "Д. Благоев", гр.Шумен


ученици V - VІІІ клас

І награда - Ученически литературен клуб "Сладкодумци" при Общински детски комплекс, гр.Шумен

ІІ награда - Бояна Иванова, VІІ кл., ОУ "Ю.Гагарин", гр.Сливен

ІІ награда - Антония Хубенова , VІ кл., ОУ "Ю.Гагарин", гр.Сливен

ІІІ награда - Елена Маринова, 14г., Ученически литературен клуб "Сладкодумци", Общински детски комплекс, гр.Шумен

Поощрение - Десислава Борисова, 14г., СОУ "Проф. Н. Маринов", гр.Търговище

Поощрение - Петър Чернокожев, 12г., ПМГ "Акад. И. Гюзелев", гр.ГабровоМУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ученици І - ІV клас

І награда - не се присъжда

ІІ награда - Пламена Георгиева, ІІ кл., Детски комплекс, гр.Сливен

ІІ награда - Стефан Венциславов, 10 г., Общински детски комплекс, Шумен

ІІІ награда - Георги Железов, ІІ клас, НУ "Ил. Р. Блъсков", гр.Шумен

Поощрение - Зара Асенова, ІІІ кл., IX ОУ "Панайот Волов", гр.Шумен


ученици V - VІІІ клас

І награда - Александрина Димитрова, 13 г., Общински детски комплекс, гр.Шумен

ІІ награда - Станиела Рускова, VІ клас, Детски комплекс, гр.Сливен

ІІІ награда - Юриета Ивелинова, V кл., ОУ "Д-р Петър Берон" гр. Шумен

Поощрение - Дамян Данчев, VІ кл., Детски комплекс - гр.Сливен

Поощрение - Дамян Михайлов, 13 г., Общински детски комплекс, гр.ШуменСПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на Дирекцията на ПП "Шуменско плато" за комплексно представяне в конкурса получава Калоян Стефанов Айранов, 8г., от ОУ "К.Константинов", гр.СливенБЛАГОДАРСТВЕНИ АДРЕСИ на учители и ръководители на участниците в конкурса получават: Веска Василева, ОУ "Д-р П. Берон", с. Хитрино, Мария Канева, СОУ "Хан Исперих", гр.Нови пазар, Румен Михайлов, ОШИ "А. Стоянов", гр. Шумен, Милена Иванова, СОУ "П. Волов", гр.Шумен, Мария Иванова, СОУ "Й. Екзарх Български", Нина Петрова, Общински детски комплекс, гр.Шумен, Павлина Марева, Общински детски комплекс, гр.Шумен, Валя Динева, Общински детски комплекс, гр.Шумен, Ангел Минчев, Общински детски комплекс, гр.Шумен, Ахмед Хюсеин, СОУ "Н. Й. Вапцаров", с.Венец, Живка Георгиева, Детски комплекс, гр.Сливен, Искра Хаджииванова, Школа по изобр. изкуство, гр.Попово, Даринка Панайотова, СОУ "В. Левски", гр.Шумен, Златка Димова, Помощно училище "В. Друмев", гр.Шумен, Стоян Митев, ОУ "Д-р П. Берон", гр.Шумен, Мария Милева, СОУ "Ц.Церковски", с. Никола Козлево, Светлозара Спасова, ОУ "Д-р. П.Берон", гр. Шумен


Галерия