ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
12.04.2018 - „Лесовъд за един ден“04.04.2018 - „Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа“. 30.03.2018 - СЕДМИЦА НА ГОРАТА 201815.03.2018 - ПОКАНА ЗА КОНКУРС02.02.2018 - 38 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО”22.12.2017 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати в обявен конкурс за длъжността "Младши специалист „Горски инспектор” 29.11.2017 - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ21.11.2017 - Човекът и природата02.10.2017 - ПП "Шуменско плато" -домакин на Меден фестивал "Шумен жужи" 201706.07.2017 - ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПП "ШУМЕНСКО ПЛАТО"19.06.2017 - ПОКАНА ЗА ПРАЗНИК15.05.2017 - Национален конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение” – 2017 г.02.05.2017 - НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО 2 0 1 7 Г.02.05.2017 - П О К А Н А04.04.2017 - Колоездачи в ролята на лесовъди27.03.2017 - СТАНИ ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН 23.02.2017 - ПРОЛЕТНИТЕ ДИВОРАСТЯЩИ ЦВЕТЯ СА ЗАЩИТЕНИ!15.02.2017 - ПОКАНА ЗА КОНКУРС02.02.2017 - 37 години Природен парк „Шуменско плато”08.12.2016 - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПЛАНИНИТЕ02.12.2016 - "Млади изследователи" на гости в АИЦ "Кьошковете"02.11.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ16.09.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ23.08.2016 - Вандали потрошиха беседка на Шуменското плато02.03.2016 - БАБА МАРТА ДОЙДЕ И В ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО“02.11.2015 - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
АРХИВ НОВИНИ
АРХИВ НОВИНИ 2015 АРХИВ НОВИНИ 2014 АРХИВ НОВИНИ 2013 АРХИВ НОВИНИ 2012
Проект "Природен парк "Шуменско плато" - европейски парк за бъдещето"
от дата: 25.10.2013

На 30.10.2013 г. в Информационния център на ДПП "Шуменско плато" се проведе пресконференция за извършените и предстоящи дейности по проект "ПП "Шуменско плато" - европейски парк за бъдещето".

Ръководителят на проекта, г-жа Светла Колева запозна присъстващите представители на РДГ – Шумен, Общинско предприятие за туризъм "Мадарски конник", ДПП "Шуменско плато" и медиите с целите на проекта.

От 2012 г., когато започва неговата реализация, са изградени тематичните маршрути "Дендрологична пътека", "Флористична пътека" и "Карст под защита - дар за поколенията", изпълнена е дейността за проектиране и изготвяне на Подробен устройствен план за застрояване на информационен център на Природния парк. Продължава да се работи по дейностите за опазване, поддържане и възстановяване на горски, тревни и храстови местообитания. В начален етап на изграждане е Информационен център на Природния парк в м. "Кьошкове".Проектът е по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."., Приоритетна ос 3: "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" и е на обща стойност 709 610 лв. Финансирането от Европейския съюз е на стойност от 590 674 лв., а от държавния бюджет - 118 936 лв. Бенефициент е Дирекция на Природен парк "Шуменско плато" към Изпълнителна агенция по горите. Крайният срок за изпълнение на всички заложени дейности е 17.01.2015 г.