ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
02.02.2018 - 38 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО”22.12.2017 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати в обявен конкурс за длъжността "Младши специалист „Горски инспектор” 29.11.2017 - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ21.11.2017 - Човекът и природата02.10.2017 - ПП "Шуменско плато" -домакин на Меден фестивал "Шумен жужи" 201706.07.2017 - ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПП "ШУМЕНСКО ПЛАТО"19.06.2017 - ПОКАНА ЗА ПРАЗНИК15.05.2017 - Национален конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение” – 2017 г.02.05.2017 - НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО 2 0 1 7 Г.02.05.2017 - П О К А Н А04.04.2017 - Колоездачи в ролята на лесовъди27.03.2017 - СТАНИ ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН 23.02.2017 - ПРОЛЕТНИТЕ ДИВОРАСТЯЩИ ЦВЕТЯ СА ЗАЩИТЕНИ!15.02.2017 - ПОКАНА ЗА КОНКУРС02.02.2017 - 37 години Природен парк „Шуменско плато”08.12.2016 - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПЛАНИНИТЕ02.12.2016 - "Млади изследователи" на гости в АИЦ "Кьошковете"02.11.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ16.09.2016 - ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ23.08.2016 - Вандали потрошиха беседка на Шуменското плато02.03.2016 - БАБА МАРТА ДОЙДЕ И В ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО“02.11.2015 - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ02.11.2015 - СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ В ПП“ШУМЕНСКО ПЛАТО“, ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА „ОСИНОВЯВАНЕ“
АРХИВ НОВИНИ
АРХИВ НОВИНИ 2015 АРХИВ НОВИНИ 2014 АРХИВ НОВИНИ 2013 АРХИВ НОВИНИ 2012
38 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО”
от дата: 02.02.2018

Природен парк „Шуменско плато” плато е обявен за защитена територия на 05.02.1980 г. с цел опазване на растенията, животните и местата за туризъм. Обликът на парка се определя от платовидния релеф и смесените широколистни гори. ПП «Шуменското плато» се обитава от 350 вида безгръбначни, 240 вида гръбначни животни, 550 вида висши растения. На територията му се намират множество археологически и исторически паметници. В парка има добри условия за пешеходен и велотуризъм. За посетителите са изградени Летен информационен център, «Горско училище» и кътове за отдих. Природните паркове са съвременна форма за разумно използване и управление на природните дадености, за развитие на туризъм, научни и практически дейности с участието на ползвателите им. Ние, експертите от Дирекцията на парка, работим това наистина да се случи. Отбелязвайки 38 – та годишнина от обявяването на ПП „Шуменско плато”, отправяме покана да споделите с нас отговорността за неговото опазване. За да има повече диви цветя и вековни гори, здрави заслони и детски кътове сред природата. За да бъде природният парк място, което преоткривате при всяко посещение и в което намирате удовлетворение от общуването с природата.